Kody kreskowe

Etykiety zadrukowane numerami lub kodami sekwencyjnymi w formie numerycznej lub alfabetycznej. Zmienne pobierane są z bazy danych typu Excel, Access lub szeregowane kolejno z profesjonalnego programu generującego kody kreskowe. Wykonywane w technologii termicznej i termo-transferowej, na szerokiej gammie materiałów papierowych i foliowych.

Kody kreskowe mają na celu przekazanie informacji w formie graficznej. Składają się z kombinacji ciemnych i jasnych pasków ustalonej na bazie zasad budowy kodu. Do tych zasad należą między innymi wymiary, zbiór znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne dane. Umożliwiają odczyt tych informacji przez czytniki elektroniczne, co przekłada się na automatyczne pobieranie danych. Dzięki temu systemowi możliwa jest zautomatyzowana identyfikacja towarów, usprawniająca szeroko rozumianą logistykę. Stosowane są w wielu różnych sytuacjach, związanych z działalnością gospodarczą.

  • identyfikowanie produktów w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych, dostępnych w sprzedaży hurtowej i detalicznej na terenie całego świata, niezależnie od ich ilości i zawartości
  • identyfikacja towarów dostępnych w formie jednostek logistycznych (np. paletowe jednostki ładunkowe lub kontenerowe jednostki ładunkowe) w dziedzinach takich jak transport czy magazynowanie, umożliwiają , a także ich monitorowanie i rozporządzanie nimi w trakcie procesu dostawy; używane jest także pojęcie „etykieta logistyczna”, czyli etykieta, która zawiera najistotniejsze dane dotyczące jednostki logistycznej
  • zarządzanie zasobami stałymi danego przedsiębiorstwa, takimi jak opakowania zwrotne, palety, opakowania wielokrotnego użytku itp.
  • ustalanie lokalizacji konkretnych obiektów, na przykład adresów firm, punktów sprzedaży, a nawet konkretnych pokoi
  • regulacja relacji usługowych
  • znakowanie kuponów, kwitów zwrotnych, rachunków, telefonów komórkowych, przesyłek kurierskich, recept, leków, stron internetowych.

 

Rodzaje kodów kreskowych

KOD KRESKOWY EAN-13 i EAN-8 dedykowany do znakowania produktów w sprzedaży detalicznej.

  • EAN-13 – 12 cyfr danych i jedna cyfra kontrolna
  • EAN-8 – 7 cyfr danych i jedna cyfra kontrolna

KOD KRESKOWY 128 (CODE 128) –  wszechstronny, stosowany w logistyce, archiwizacji, magazynowaniu.

Kod alfanumeryczny jednowymiarowy. Możliwość zakodowania zakodowania od 1 do 128 znaków  (duże i małe litery od A do Z, cyfry, znaki specjalne $, /, +, %, &).  Do kodowania używa się kreski i przerwy o czterech możliwych szerokościach.

 

KOD KRESKOWY 39 (CODE39) – wszechstronny, stosowany w logistyce, archiwizacji, magazynowaniu.

Kod alfanumeryczny jednowymiarowy. Możliwość zakodowania 43 znaków alfanumerycznych (duże i małe litery od A do Z, cyfry, znaki specjalne: $, /, +, %, &) oraz symbol *, który służy do oznaczenia początku i końca kodu. Każdy ze znaków składa się z 9 elementów (słupki jasne i ciemne), z których 3 są znacząco szersze.

 

KOD KRESKOWY Interleaved 2 of 5 – wszechstronny,  stosowany w logistyce, archiwizacji, magazynowaniu.

Kod alfanumeryczny jednowymiarowy. Kod ciągły zmiennej długości. Możliwość zakodowania maksymalnie 16 cyfr. Zagęszczenie danych odbywa się poprzez kodowanie cyfr na przemian zarówno w białych, jak i czarnych paskach. Powoduje to konieczność zapisywania cyfr parami, w kodzie występuje tylko parzysta liczba cyfr. W przypadku nieparzystej ilości cyfr na początku przypisuje się cyfrę zero.

 

KOD KRESKOWY 2 z 5 Industrial – kod kreskowy, który cechuje się prostym formatem, bardzo wygodnym w użyciu. Składają się na niego znaki startu i stopu oraz znaki do zakodowania. Umożliwia zaszyfrowanie cyfr 0-9.

 

KOD KRESKOWY 2 z 5 IATA – jest zmodyfikowaną wersją kodu 2 z 5 Industrial, z tym, że znaki startu stanowią tu dwa wąskie paski, zaś stopu – jeden szeroki i jeden wąski. Daje te same możliwości kodowania co 2 z 5 Industrial.

 

KOD KRESKOWY 11 – kod ten zawdzięcza swoją nazwę faktowi, iż umożliwia zakodowanie zestawu 11 znaków, który składa się z cyfr (0-9) i myślnika. Przy tym każdy znak jest reprezentowany przez ciemne i jasne paski. Stosowane są w nim cyfry kontrolne.

 

KOD KRESKOWY 93 – jego projekt powstał w celu udostępnienie kodu o większej gęstości i zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa dla pokrewnego kodu 39. Możliwe jest zaszyfrowanie z jego pomocą liczb, liter oraz znaków specjalnych jak $ % * + – . / oraz spacji.

 

KOD KRESKOWY UPC-A, UPC-E – stanowią kody kreskowe wykorzystywane głównie w USA i Kanadzie przy znakowaniu artykułów w sprzedaży detalicznej i stanowią najpowszechniejszy rodzaj kodu.

 

KOD QR – dwuwymiarowy, matrycowy kod alfanumeryczny o stałym wymiarze. Umożliwia zakodowanie 7089 znaków numerycznych lub 4296 alfanumerycznych. Są powszechnie wykorzystywane w branży transportowej, a duży potencjał wykazują także w marketingu do przekierowania na stronę produktu lub usługi.

 

KOD Maxi – jest to alfanumeryczny, matrycowy, modularny kod kreskowy charakteryzujący się stałym wymiarem (odpowiadającym jednemu calowi kwadratowemu). Pozwala on na zakodowanie 93 znaków alfanumerycznych lub 138 cyfr. Rozpoznanie następuje dzięki zastosowaniu w środkowej części kodu wzoru wyszukiwania, składającego się z 3 okręgów. Ten rodzaj kodu jest stosowany na powierzchniach szybko poruszających się, a także zagiętych i zakrzywionych.

 

 

W celu uzyskania oferty wraz wyceną prosimy o kontakt

telefoniczny (22) 781 34 74 lub mailowy biuro@etykat.pl